Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 01 2017

vesisade
9126 566d 500
Cumulus clouds over "Tolstoy's House" St. Petersburg, Russia
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viamuszynka muszynka
vesisade
9958 5107
Reposted fromels els viamruugaa mruugaa
vesisade
5957 33e4
Reposted fromcalifornia-love california-love viaMyrszaa Myrszaa

May 15 2017

vesisade
vesisade
0136 7b43
psychedelic advice :)
Reposted frompsychedelics psychedelics viarefuge refuge
1413 5013 500
Reposted fromhoppin-hobbit hoppin-hobbit viarefuge refuge
vesisade
3093 afea 500
Reposted frompeache peache viamruugaa mruugaa
vesisade

A co ci dało doświadczenie depresji?

Nic. Dodaje tylko tyle, że będziesz bała się, że jeszcze raz w to wejdziesz. To nie jest w żaden sposób romantyczne,  oczyszczające ani wspaniałe. Mam duży problem z udawaniem silniejszej, niż jestem w rzeczywistości – jeśli więc czegoś mnie to nauczyło, to tego, żebym trochę zbastowała, była dla siebie bardziej wyrozumiała. Słabo mi to wychodzi. To nauka na całe życie.

— m. halber
Reposted fromkyte kyte viamruugaa mruugaa

May 14 2017

5224 e10e 500
vesisade
1816 144a
Reposted fromhagis hagis viakotfica kotfica
vesisade
5315 2180
Reposted frommartynkowa martynkowa viamruugaa mruugaa
vesisade
Jest coś niesamowitego w byciu nie w humorze. Wiesz, że jesteś wredna i źle ci z tym, ale nie możesz się opanować.
Reposted fromwhateveer whateveer viaa-antimatter a-antimatter
vesisade
3988 9b6b
Reposted fromdeszczulka deszczulka viaa-antimatter a-antimatter
vesisade

May 03 2017

vesisade
7763 926b
Reposted froma-antimatter a-antimatter
vesisade

April 29 2017

2809 03f3 500
Reposted fromzzuuoo zzuuoo
2808 7975 500
Reposted fromzzuuoo zzuuoo
7241 70bd
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl